BLAGDAN SVIH SVETIH: Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima.

BLAGDAN SVIH SVETIH:  Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima.

1. studenoga 2012.

Ulazna pjesma
Radujmo se svi u Gospodinu!
Svetkujmo blagdan u čast svih svetih:
njihovu se blagdanu raduju anđeli
i zajedno s njima slave Sina Božjega.


Zborna molitva
Svemogući vječni Bože,
danas zajedno slavimo zasluge svih svetih.
Molimo te: što je više zagovornika, udijeli nam
i veće obilje svoga milosrđa.
Po Gospodinu.

Darovna molitva
Gospodine, neka ti budu mili ovi prinosi na čast svih svetih:
oni su već postigli besmrtnost, daj da se zauzmu za naše spasenje.
Po Kristu.


Pričesna pjesma
Blago čistima u srcu: oni će Boga gledati!
Blago mirotvorcima: oni će se sinovima Božjim zvati!
Blago progonjenima zbog pravednosti: njihovo je kraljevstvo nebesko! (Mt 5, 8-10)


Popričesna molitva
Bože, ti si jedini svet i u svim svecima častimo tvoja čudesna djela.
Molimo te: posveti nas da te ljubimo iznad svega te nas, zemaljske putnike,
od ovog stola privedi na gozbu u nebeskoj domovini. Po Kristu.


Prvo čitanje   Otk 7, 2-4.9-14
Čitanje Knjige Otkrivenja svetog Ivana apostola


Ja, Ivan, vidjeh drugoga jednog anđela gdje uzlazi od istoka sunčeva s pečatom Boga živoga. On povika iza glasa onoj četvorici anđela kojima bî dano nauditi zemlji i moru: »Ne udite ni zemlji ni moru ni drveću dok ne opečatimo sluge Boga našega na čelima!« I začujem broj opečaćenih – sto četrdeset i četiri tisuće opečaćenih iz svih plemena sinova Izraelovih. Nakon toga vidjeh: eno velikoga mnoštva, što ga nitko ne mogaše izbrojiti, iz svakoga naroda, i plemena, i puka, i jezika! Stoje pred prijestoljem i pred Jaganjcem odjeveni u bijele haljine; palme im u rukama. Viču iza glasa:»Spasenje Bogu našemu koji sjedi na prijestolju i Jaganjcu!«
I svi anđeli, što stajahu uokolo prijestolja i starješina i četiriju bića, padoše pred prijestoljem nice, na svoja lica, i pokloniše se Bogu govoreći: »Amen! Blagoslov i slava, i mudrost, i zahvalnica, i čast i moć i snaga Bogu našemu u vijeke vjekova. Amen.«
I jedan me od starješina upita: »Ovi odjeveni u bijele haljine, tko su i odakle dođoše?« Odgovorih mu: »Gospodine moj, ti to znaš.« A on će mi: »Oni dođoše iz nevolje velike i oprali su haljine svoje i ubijelili ih u krvi Jaganjčevoj.«
Riječ Gospodnja.


Otpjevni psalam   Ps 24, 1-4b.5-6
Pripjev: Takav je naraštaj onih koji traže lice tvoje, Gospodine.


Gospodnja je zemlja i sve na njoj,
svijet i svi koji na njemu žive.
On ga na morima utemelji
i na rijekama učvrsti.
     Tko će uzići na Goru Gospodnju,
     tko će stajati na svetom mjestu njegovu?
     Onaj u koga su ruke nedužne i srce čisto:
     duša mu se ne predaje ispraznosti.
On blagoslov prima od Gospodina
i nagradu od Boga, Spasitelja svoga.
Takav je naraštaj onih koji traže njega,
koji traže lice Boga Jakovljeva.


Drugo čitanje   1Iv 3, 1-3
Čitanje Prve poslanice svetoga Ivana apostola


Predragi! Gledajte koliku nam je ljubav darovao Otac: djeca se Božja zovemo, i jesmo. A zato nas svijet ne poznaje što ne poznaje njega. Ljubljeni, sad smo djeca Božja i još se ne očitova što ćemo biti. Znamo: kad se očituje, bit ćemo njemu slični jer vidjet ćemo ga kao što jest. I tko god ima tu nadu u njemu, čisti se kao što je on čist.
Riječ Gospodnja.


Pjesma prije evanđelja Mt 11, 28
Dođite k meni svi vi, izmoreni i opterećeni,
i ja ću vas odmoriti, govori Gospodin.


Evanđelje   Mt 5, 1-12a
Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima.


Čitanje svetoga Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Isus, ugledavši mnoštvo, uziđe na goru.
I kad sjede, pristupe mu učenici. On progovori i stane ih naučavati:
»Blago siromasima duhom: njihovo je kraljevstvo nebesko!
Blago ožalošćenima: oni će se utješiti!
Blago krotkima: oni će baštiniti zemlju!
Blago gladnima i žednima pravednosti: oni će se nasititi!
Blago milosrdnima: oni će zadobiti milosrđe!
Blago čistima srcem: oni će Boga gledati!
Blago mirotvorcima: oni će se sinovima Božjim zvati!
Blago progonjenima zbog pravednosti: njihovo je kraljevstvo nebesko!
Blago vama kad vas – zbog mene – pogrde i prognaju i sve zlo slažu protiv vas!
Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima!
Ta progonili su tako proroke prije vas!«
Riječ Gospodnja.