DUHOVI "Branitelj - Duh Sveti, poučavat će vas o svemu..."

DUHOVI "Branitelj - Duh Sveti, poučavat će vas o svemu..."

On, Duh Sveti, "poučavat će vas o svemu". Dar Duha unosi nas u "spoznaju" koja "zahvaća" i preobražava život. "Pouka" koju On daje nije tek znanje, nego "život po Duhu", život u zajedništvu s Ocem. "Dozivljući nam u pamet" sve što je Isus govorio, Duh "obnavlja" u našim životima snagu Riječi. Riječ postaje Život u napim životima. Zato je dar Duha "preobrazba pameti", "dar mudrosti" u kojoj spoznajemo i živimo ono "što je dobro, Bogu milo, savršeno" (usp. Rim 12.2).