IV. nedjelja Došašća BOGU NIJE NIŠTA NEMOGUĆE

IV. nedjelja Došašća BOGU NIJE NIŠTA NEMOGUĆE

Bože našega spasenja, idemo sve dalje i dalje u istraživanju zakonitosti po kojima se ravna naš svijet, spektar našega znanja biva sve širi, zbog umreženosti kugle zemaljske sve smo bolje informirani. Mnogo toga nam je moguće učiniti, ali ne dopusti da zaboravimo na svoje granice, koje si nam postavio. I ojačaj našu vjeru da je tebi moguće ono što je nama nemoguće. Ta ti si pobijedio smrt i podario nam vječni život. Više...