KORIZMA: VRIJEME BEZUVJETNE LJUBAVI PREMA BOGU, SEBI I BLIŽNJIMA....

KORIZMA: VRIJEME BEZUVJETNE LJUBAVI PREMA BOGU, SEBI I BLIŽNJIMA....

Cilj četrdesetodnevnoga hoda u KORIZMI je promišljanje u vlastitoj pustinji zalutalih misli i djela, to je vrijeme intenzivnijeg hoda s Bogom u molitvi i hoda u iskrenosti samom sebi i vlastitom obraćenju.... 

Opći religijski riječnik kaže da je korizma vrijeme požrtvovne brige za bližnje.