Kriste Kralju, učini naša srca po Srcu svome!

Kriste Kralju, učini naša srca po Srcu svome!

Zaista, kažem Vam, što god učiniste jednome od moje najmanje braće, meni učiniste!!! (Mt 25, 40).