NEDJELJA KRŠTENJA GOSPODINOVA: ISUS ČISTI LJUDSKE GRIJEHE UZIMAJUĆI IH NA SEBE

NEDJELJA KRŠTENJA GOSPODINOVA: ISUS ČISTI LJUDSKE GRIJEHE UZIMAJUĆI IH NA SEBE

Bože života, kao što si otvorio nebo kod Isusovoga krštenja, tako se nad svakim krštenikom na krštenju otvaraju nebesa i on postaje dionikom tvoje ljubavi. Daj da dar otvorenih nebesa, koji smo primili na krštenju, prenosimo drugima, kako bi nebo svanulo nad nama i ušlo u nas same. Amen. Više...