Svi sveti i dušni dan

Svi sveti i dušni dan

"Stoga "BITI SAVRŠEN" ne znači toliko gorljivo i velikodušno tražiti Boga, koliko znači biti ljubljen od boga, koji nas je pronašao i ispunio, i to na takav način da nas njegovo djelovanje u nama čini potpuno plemenitim i pomaže nam da nadiđemo naše ograničenosti i da se borimo protiv naših slabosti. Ne postajemo sveci po nasilnom nadilaženju našh slabosti, već po dopuštanju Gospodinu da nam da snagu i čistoću svoga Duha u zamjenu za naše slabosti i muke. Ne komplicirajmo si zato život i ne frustrirajmo sami sebe tako što ćemo biti previše zaokupljeni samima sobom, pritom zaboravljajući na snagu Božju i žalosteći Svetoga Duha." (Thomas Merton, Život i svetost)