Velika subota

Velika subota

Link za sv. Misu - uskrsrnog bdjenja, večeras u 20 sati (Blagoslov jela)

Dok motrimo Isusovo tijelo u grobu danas, i dok razmatramo misterij naše smrti, pripremamo naša srca na primanje Dobre vijesti života. Znamo da će grobnica biti prazna i ostati prazna zauvijek kao znak da naši životi neće zaista završiti, nego će biti preobraženi. Jednoga dana, svi ćemo počivati u zagrljaju Isusa, koji zna našu smrt i koji priprema mjesto za nas u vječnom životu. Naše razmišljanje na ovu Veliku subotu i naša anticipacija slavljenja dara života večeras i sutra, može našim životima donijeti neizmjeran mir i radost, snažnu slobodu i životnost. Ako zaista vjerujemo da smrt nema stvarnu moć nad nama, možemo ići svaki dan sa hrabrosti i slobodom, u milosti koja nam se nudi – dati naše živote u ljubavi. (A.A)