Sakramenti u misiji

 

 

Priprema za sakramente:

 

Dogovoriti sa svećenikom 

 

- krštenje, vjenčanje (ženidba)

- Prva sv. pričest: termin naknadno objaviti

 

Krizma: 

 

 

Misijske ispovijedi:

U adventu i korizmi u sklopu duhovne obnove.

Sakramenat ispovijedi je moguć uvijek po dogovoru sa svećenikom i nedjeljom i blagdanom prije sv. Mise.

 

 

Božićna ispovijed:

Nersingen u crkvi st. Ulrich (naknadno)

Neu-Ulm: St. Johannes Baptist (naknadno)

Burgau: Seniorenheim (naknadno)

 

 

Uskrsna  ispovijed:

 

Nersingen u crkvi st. Ulrich (naknadno)

Neu-Ulm: St. Johannes Baptist (naknadno)

Burgau: Seniorenheim kroz cijelu korizmu prije sv. Mise.

Ispovijediti se miže uvijek prije sv. Mise: Neu-Ulm, Nersingen i Burgau.

 

 

 
Blagoslov obitelji – kroz godinu po dogovoru sa svećenikom.