Prijave rođenja djeteta

Zahtjev za prijavu djeteta u državnu maticu rođenih i knjigu državljana RH podnosi jedan od roditelja (onaj koji je hrvatski državljanin ako nisu oba roditelja hrvatski državljani)

Za prijavu rođenja djeteta potrebno je priložiti sljedeće dokumente:
•    obrazac za prijavu (u GK)
•    rodni list djeteta izdan na međunarodnom obrascu (internacionalni rodni list)
•    dokaz o državljanstvu roditelja (valjana hrvatska putovnica)

Novorođeno dijete upisuje se u matični ured prema mjestu prebivališta roditelja.