Privremeni boravak

Zahtjev za odobrenje prvog privremenog boravka podnosi se osobno u Generalnom konzulatu svakog radnog dana u uredovno vrijeme. Zahtjev se može predati i u RH u policijskoj upravi ili postaji prema mjestu namjeravanog boravka.
Dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev:
•    zahtjev za izdavanje prvog privremenog boravka
•    2 fotografije u boji (35 x 45 mm)
•    preslika valjane putne isprave
•    rodni list (međunarodni obrazac)
•    uvjerenje o nekažnjavanju (s pečatom Apostille)
•    europska kartica zdravstvenog osiguranja
•    potvrda o ušteđevini, mirovini ili plaći
•    potpisana izjava o suglasnosti za provjeru podataka (prilikom podnošenja zahtjeva)
Dodatna dokumentacija:
Za korištenje nekretnine (ako posjedujete nekretninu):
•    vlasnički list
•    potvrda o kućnom broju
Za spajanje obitelji:
•    vjenčani list (ili rodni list kad se radi o djeci i roditeljima)
•    domovnica ili dokaz da supružnik (član obitelji) ima boravak u RH
Za produženi turistički boravak:
•    ugovor o najmu stana ili slično (uz vlasnički list najmodavca i potvrdu o kućnom broju nekretnine u najmu) ili
•    potvrdu od kampa o osiguranom mjestu u kampu (ako se radi o kamperima)
Za školovanje:
•    odgovarajuća potvrda o stipendiji (ako stranac ima stipendiju)
•    potvrda o upisu u školu, učilište ili sveučilište u RH
Zahtjev za produženje privremenog boravka stranac podnosi nadležnom tijelu u RH (PU/PP), najkasnije 30 dana prije isteka roka važećeg privremenog boravka.

Detaljnije informacije dostupne su na: https://www.mup.hr/47.aspx