Putovnica

Zahtjev za izdavanjem putovnice podnosi se osobno u prostorijama GK RH München u uredovno vrijeme.
Zahtjevu je potrebno priložiti:
•    staru putovnicu
•    jednu biometrijsku fotografiju veličine 35 x 45 mm, svijetla pozadina
Ako stara putovnica u trenutku predaje zahtjeva više nije valjana potrebno je uz nju predati domovnicu te drugi valjani identifikacijski dokument sa slikom (npr. osobna iskaznica, vozačka dozvola i slično).
Ukoliko je stara putovnica izgubljena ili ukradena, potrebno je policiji prijaviti nestanak putovnice te uz zahtjev priložiti i potvrdu od policije o prijavljenom nestanku putovnice.
Osobe koje su promijenile prezime (zbog sklapanja braka) dužne su priložiti hrvatski rodni list s upisanom činjenicom braka ili hrvatski vjenčani list. Roditelj ili zakonski skrbnik predaje zahtjev za dijete i prilaže djetetov rodni list, a djeca starija od 12 godina dužna su biti prisutna prilikom podnošenja zahtjeva zbog potpisa i izuzimanja otisaka prstiju. Ukoliko je samo jedan od roditelja skrbnik djeteta, potrebno je o tome priložiti pismeni dokaz.