Vjenčanje u GK

U Generalnom konzulatu brak može sklopiti isključivo dvoje hrvatskih državljana, a za sklapanje braka potrebno je sljedeće:
•    najaviti namjeru sklapanja braka Generalnom konzulatu najmanje 35 - 45 dana unaprijed
•    priložiti valjane hrvatske putovnice
•    priložiti izvadak iz matice rođenih ne stariji od 3 mjeseca (ne međunarodni već hrvatski)
•    priložiti potvrdu o slobodnom bračnom stanju
•    priložiti domovnice ženika i nevjeste
•    priložiti valjane putovnice ili osobne iskaznice svjedoka u postupku vjenčanja (kumova)

Ako je osoba koja namjerava sklopiti brak u Generalnom konzulatu rođena u inozemstvu i nije upisana u matične knjige rođenih u RH, potrebno je prije vjenčanja izvršiti naknadni upis u matične knjige rođenih RH.