3. ADVENTSKA NEDJELJA

3. ADVENTSKA NEDJELJA

 

Bože za nas, ti želiš zahvatiti naše srce, želiš doći među nas, želiš biti razlogom naše radosti. Uđi u našu žalost, u naše brige i strahove, preobrazi nas u ljude koji unatoč svim protivštinama žive u radosti koja od tebe dolazi i k tebi vodi. Više...