Carinske povlasitce

Zahtjev za izdavanjem potvrde o boravku u inozemstvu u svrhu ostvarivanja carinske povlastice podnosi se osobno u prostorijama GK RH München u uredovno vrijeme.
Zahtjevu je potrebno priložiti:
•    valjanu hrvatsku putovnicu ili osobnu iskaznicu
•    potvrdu o ukupnom boravku u inozemstvu (Aufenthaltsbescheinigung) izdanu od tijela mjerodavnog za prijavu boravka ili policije
Rok za korištenje predmetne povlastice (za uvoz predmeta kućanstva) je 12 mjeseci, a računa se od datuma preseljenja odnosno povratka korisnika povlastice u Republiku Hrvatsku, naznačenog u izjavi koju daje kod javnog bilježnika u Republici Hrvatskoj.

Detaljnije informacije dostupne su na: https://www.carina.hr/Putnici/Povlastice.aspx