32. NEDJELJA KROZ GODINU: VAŽNA JE LJUBAV

32. NEDJELJA KROZ GODINU: VAŽNA JE LJUBAV

Dođe i neka siromašna udovica i baci dva novčića, to jest jedan kvadrant. Tada dozove svoje učenike i reče im: "Doista, kažem vam, ova je sirota udovica ubacila više od svih koji ubacuju u riznicu.   Meditacija