5. vazmena nedjelja: OPSTAJE SAMO ONO ŠTO JE UČINJENO IZ LJUBAVI

5. vazmena nedjelja: OPSTAJE SAMO ONO ŠTO JE UČINJENO IZ LJUBAVI

Bože, ti izvore životne radosti, trs je simbol za hranu koja naš život ispunjava smislom i čini ga plodnim. Budi ti u našemu središtu, prožimaj nas svojom ljubavlju i daj da tu ljubav isijavamo na druge. To te molimo po Isusu Kristu, koji ispunjava našu čežnju za uspjelim životom, ako ostanemo u njemu i ako se jedni drugima dajemo kao plodovi ljubavi. Amen.