III. Korizmena nedjelja BOŽJI HRAM ILI TRGOVAČKI HANGAR?

III. Korizmena nedjelja BOŽJI HRAM ILI TRGOVAČKI HANGAR?

Izl 20, 1-17

 

Deset zapovijedi jesu temelj ljudskih prava, UN-ove Povelje o ljudskim pravima, našega ustava. Zapovijedi pokreću svijet, ali ne neki apstraktni "sav" svijet, već imaju svoj konkretni kontekst. One su dio Izraelove povijesti oslobođenja i njegovog procesa učenja kako uspravno hoditi. Zato bi bilo bolje govoriti o "deset riječi" nego o "deset zapovijedi", kao što je običaj u rabinskim tumačenjima. Jer govor o zapovijedima može prikriti činjenicu da je ovdje riječ o Božjemu pozivu na slobodu. Riječ zapovijed sugerira zakonski tekst. A zakonski su tekstovi monolitni, nepromjenjivi. No prema rabinskoj tradiciji, deset riječi su izrijekom dane svim ljudima u ruke. Oni ih moraju slušati i u njihovome svjetlu tumačiti svoje vrijeme. Deset riječi započinju s riječima u kojima Bog predstavlja samoga sebe: "Ja sam Jahve, Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje egipatske, iz kuće ropstva." Bog podsjeća na zajedničku povijest, na svoju solidarnost s narodom u njegovome hodu: Ne znaš li da svo ovo vrijeme hodim s tobom? Da meni imaš zahvaliti svoju slobodu? - Deset riječi nisu, dakle, deset ograničenja, već "deset velikih sloboda" (Ernst Lange). One otvaraju zaštićene prostore za suživot. I tako "zapovijedi postaju ponude, obveze promaknuća, zahtjevi ohrabrenja, a tekst zakona za vezane postaje fluidnim tekstom za oslobođene" (M. Marquardt).

 

1 Kor 1, 22-25

 

Raspeti je u središtu kršćanske vjere. On je ondje gdje je smrt najmoćnija. Nije iznad patnja, već je u patnjama. Sagiba se sve do ljudske patnje, kako bi čovjeka patnika pridigao k sebi. Ne ostavlja dojam ističući znamenje moće. Zato je do dana današnjega za jedne "sablazan", a za druge "ludost". No upravo u tom naoko ludom i slabom krije se Božja mudrost i snaga. U nemoći ljubavi pokazuje se Božja svemoć.

 

Iv 2, 13-25

 

Isusova srdžba usmjerena je na praksu koja religiju srozava na biznis, a hram pretvara u trgovački hangar. Nesmiljena vladavina profita krade čovjeku njegovo lice, a životu otima dušu. Božja stvorenja nisu robovi novca, već Božja djeca koja su pozvana na slobodu (Rim 8, 21).

"Biti trgovački centar ili biti Božji hram, to je alternativa. Svaka od tih slika izražava jedno od iskustava samoga sebe. Trgovački centar podsjeća nas na buku, na uzaludno nastojanje da se obuzda unutarnji kaos... Upućuje na ljude koji su u unutarnjem grču, jer da nisu, rastrgala bi ih unutarnja zbrka.

Božji hram je širok. Ako meditiram o sebi i promatram se uz pomoć slike Božjega hrama, doživljavam svoje dostojanstvo, svoju ljepotu. Znadem da u meni prebiva Bog...

Izvještaj o izgonu trgovaca iz Hrama donosi oslobađajući sliku. Ako tu sliku urežem u sebe, doživljavam spasenje koje je došlo po Isusu Kristu" (Anselm Grün).

 

Molitva

 

Bože Isusa Krista, što opažaš kad gledaš našu današnju Crkvu? Što treba iz nje izagnati da bi ti u njoj mogao prebivati? Pomozi nam da Crkvu Isusa Krista očistimo od svega korova, da bi ti mogao prebivati među nama - i daj da počnemo od samih sebe. Amen.