PEPELNICA

PEPELNICA

Sjeti se čovječe da si prah i da ćeš se u prah vratiti Post 3, 19b. SADA JE VRIJEME MILOSTI.

Isusov poziv na skrovitost vjere usmjerava nas na djela koja će biti vidljiva najprije Ocu koji je na nebesima. U njegovim očima izmjerena i privaćena vjera ima snagu suočiti se sa svijetom. Ne dopustimo da naša vjera bude mjerena očima ljudi, pa niti našim očima, prije nego je izmjerena očima Božjim. Tek kad pred Bogom ima vrijednost, tada je naša vjera dostojna da bude propovijedana i svjedočena, neiskvarena.