SEDMA VAZMENA NEDJELJA 12. SVIBNJA 2013.

SEDMA VAZMENA NEDJELJA 12. SVIBNJA 2013.

 

Ulazna pjesma
Slušaj, Gospodine, glas moga vapaja.
Moje mi srce govori: »Traži lice njegovo!«
Da, lice tvoje, Gospodine, ja tražim, aleluja.
(Ps 27, 7-9)


Zborna molitva
Gospodine, mi vjerujemo da je Spasitelj ljudskog roda sada s tobom u slavi.
Usliši nam molitvu: daj da iskusimo njegovu prisutnost s nama do svršetka svijeta,
kako je obećao. Po Gospodinu.


Darovna molitva
Primi, Gospodine, žrtvene prinose i molitve svojih vjernika.
Daj da po ovoj svetoj službi i mi prijeđemo u nebesku slavu.
Po Kristu.


Pričesna pjesma   
Molim te, Oče, da budu jedno
kao što smo mi jedno, aleluja!
(Iv 17, 22)


Popričesna molitva
Usliši nas, Bože, naš Spasitelju, i po ovim nam svetim otajstvima
učvrsti nadu da će se na svemu tijelu Crkve dovršiti što je počelo
u Kristu, našoj Glavi. Koji s tobom.


Prvo čitanje   Dj 7, 55-60
Vidim Sina Čovječjega zdesna Bogu.


Čitanje Djela apostolskih

U one dane: Stjepan, pun Duha Svetoga, uprije pogled u nebo i ugleda slavu Božju i Isusa gdje stoji zdesna Bogu pa reče: »Evo vidim nebesa otvorena i Sina Čovječjega gdje stoji zdesna Bogu.« Vičući iza glasa, oni zatisnuše uši i navališe jednodušno na njega. Izbaciše ga iz grada pa ga kamenovahu. Svjedoci odložiše haljine do nogu mladića koji se zvao Savao. I dok su ga kamenovali, Stjepan je zazivao: »Gospodine Isuse, primi duh moj!« Onda se baci na koljena i povika iza glasa: »Gospodine, ne uzmi im ovo za grijeh!« Kada to reče, usnu.
Riječ Gospodnja.


Otpjevni psalam   Ps 97, 1-2b.6-7c.9
Pripjev: Gospodin kraljuje, Svevišnji – nad svom zemljom.


Gospodin kraljuje: neka kliče zemlja,
nek se vesele otoci mnogi; pravda i pravo
temelj su prijestolja njegova.
     Nebesa navješćuju pravednost njegovu,
     svi narodi gledaju mu slavu.
     Poklonite mu se, svi bozi!
Jer ti si, Gospodine,
Svevišnji – nad svom zemljom,
visoko, visoko nad bozima svima.


Drugo čitanje   Otk 22, 12-14.16-17.20
Dođi, Gospodine Isuse!


Čitanje Otkrivenja svetog Ivana apostola

Ja, Ivan, čuh glas koji mi govoraše: »Evo, dolazim ubrzo i plaća moja sa mnom: naplatit ću svakom po njegovu djelu! Ja sam Alfa i Omega, Prvi i Posljednji, Početak i Svršetak! Blago onima koji peru svoje haljine: imat će pravo na stablo života i na vrata će smjeti u grad!« »Ja, Isus, poslah anđela svoga posvjedočiti ovo po crkvama. Ja sam korijen i izdanak Davidov, sjajna zvijezda Danica.« I Duh i Zaručnica govore: »Dođi!« I tko ovo čuje, neka rekne: »Dođi!« Tko je žedan, neka dođe; tko hoće, neka zahvati vode života zabadava! Svjedok za sve ovo govori: »Da, dolazim ubrzo!« Amen! Dođi, Gospodine Isuse!
Riječ Gospodnja.


Pjesma prije evanđelja   Iv 14, 18
Neću vas ostaviti kao siročad, govori Gospodin:
idem i doći ću k vama, radovat će se srce vaše.


Evanđelje   Iv 17, 20-26
Neka budu savršeno jedno!


Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme:
Isus podiže oči k nebu i pomoli se: »Oče sveti, ne molim samo za ove nego i za one koji će na njihovu riječ vjerovati u mene: da svi budu jedno kao što ti, Oče, u meni i ja u tebi, neka i oni u nama budu da svijet uzvjeruje da si me ti poslao. I slavu koju si ti dao meni ja dadoh njima: da budu jedno kao što smo mi jedno – ja u njima i ti u meni, da tako budu savršeno jedno da svijet upozna da si me ti poslao i ljubio njih kao što si mene ljubio. Oče, hoću da i oni koje si mi dao budu gdje sam ja, da i oni budu sa mnom:
da gledaju moju slavu, slavu koju si mi dao jer si me ljubio prije postanka svijeta. Oče pravedni, svijet te nije upoznao, ja te upoznah; a i ovi upoznaše da si me ti poslao. I njima sam očitovao tvoje ime, i još ću očitovati, da ljubav kojom si ti mene ljubio bude u njima – i ja u njima.«
Riječ Gospodnja.