VI NEDJELJA KROZ GODINU

VI NEDJELJA KROZ GODINU

Liturgijska čitanja: Sir 15,15-20; Nije nikad zapovijedio nikomu da bude bezbožnik. Pripjevni psalam: Ps 119,1-2.4-5.17-18.33-34 Blaženi koji hode po zakonu Gospodnjemu! Drugo čitanje: 1 Kor 2,6-10 Bog prije vjekova predodredi mudrost za slavu našu. Evanđelje: Mt 5,20-22a.27-28.33-34a.37 "Ne bude li vaša pravednost veća od pravednosti pismoznanaca" Za nas dana pravednost je rasporedba dobara i prava. U Isusovo vrijeme pravednost je značila ponajprije vjernost prema preuzetim životnim obvezama. Isus nas, dakle, poziva: Ukoliko vaša vjernost prema Bogu ne bude veća od vjernosti pismoznanaca i farizeja, koji su marno ispunjali sve obveze, ne ćete ući u kraljevstvo nebesko. ŽV 2/2011. Više....