VII nedjelja kroz godinu

VII nedjelja kroz godinu

Liturgijska čitanja: Prvo čitanje: Lev 19,1-2.17-18 Ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga! Ps 103, 1-4.8.10.12-13. Milosrdan je i milostiv Gospodin Drugo čitanje: 1Kor 3,16-23. Sve je vaše, vi Kristovi, a Krist Božji. Evanđelje Mt 5, 38-48. Ljubite neprijatelje!

 

Isusov govor suprostavljanja staroga i novoga ("čuli ste da je rečeno, a ja vam kažem...") ističe novost evanđeoske "pravednosti". Ona ide uvijek dalje i zahtijeva uvijek više. Ne dokida staro nego traži rast do punine. Kršćanska se etika ne mjeri mjerom zakona, nego mjerom ljubavi koja uvijek daje više. U toj logici zlo nije zaprjeka većemu dobru. I mržnja nije zaprjeka većoj ljubavi. To je put Božjega kraljevstva. Razmišljanje nad čitanjima....