Zrnce za danas (26. 10. 2011.) Lk 13, 22-30

Zrnce za danas (26. 10. 2011.)  Lk 13, 22-30

Uska vrata - slika koja govori o tome da je svaki dan presudni dan. Moramo se odlučiti, ne možemo sva vrata ostaviti otvorenima. Jednom ćemo morati položiti odgovornost za to kako oblikujemo svaki dan koji nam je dan. I tada neće biti presudno koliko smo toga postigli, koliko smo bili uspješni, nego koliko smo vremena, ljubavi i brige poklonili jedni drugima.